logo testamooz
آمادگی برای آزمون علوم ششم ابتدایی از کل کتاب
این آزمون بر اساس کتا ب جدید علوم ششم ابتدایی طراحی گردیده است و دارای فصل های زیر است
تجربه، تفکر، اختراع
اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
اتم ها الفبای مواد
مواد پیرامون ما
انرژی و تبدیل های آن
منابع انرژی
گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
از معدن تا خانه
فصل سفر آب در روی زمین
سلول و سازمان بندی آن
سفره سلامت
سفر غذا
گردش مواد
تبادل مواد با محیط
  • نام آزمون:آزمون علوم ششم ابتدایی از کل کتاب
  • نام کتاب :علوم تجربی سال 92-93
  • تعداد سوال:30
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:30 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1392/12/28
  • پایان آزمون: بدون محدودیت