logo testamooz
آمادگی برای علوم هشتم
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:علوم هشتم
  • نام کتاب :علوم تجربی هشتم
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1395/5/27
  • پایان آزمون:1395/9/25