logo testamooz
آمادگی برای ریاضی هفتم
................................. با ارزوی موفقیت برای شما ....................................
  • نام آزمون:ریاضی هفتم
  • نام کتاب :ریاضی هفتم
  • تعداد سوال:4
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:30 دقیقه:3 ثانیه
  • نمره منفی:دارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/10/15
  • پایان آزمون:1400/11/30