لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون مرور فیثاغورس
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هفتم ترم اول
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:3ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هفتم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون اول اسفندماه هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:16دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون بهمن ماه ریاضی هفتم مدرسه شهید مطهری
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هفتم دی ماه
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:رياضي هفتم مدرسه شهيد مطهري
تعداد سوال:16
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:رياضي هفتم مدرسه شهيد مطهري
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ریاضی پایه هفتم مدرسه شهید مطهری
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد