لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون مبحث پیوندها( link) در html
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:6دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون تستی-انواع لیست در html
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مفاهیم اولیه HTML
تعداد سوال:22
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مفاهیم اولیه مرورگرها
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:7دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مفاهیم اولیه وب و اینترنت
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد