لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون شماره 3 ایین نامه راهنمایی و رانندگی
تعداد سوال:16
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:16دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون شماره 2 آیین نامه راهنمایی و رانندگی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون شماره یک آیین نامه
تعداد سوال:34
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:35دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد