لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون جدید هوشمندسازی مدارس
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:2
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون هوشمندسازی مدارس-مفاهیم
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ضمن خدمت فرهنگیان -دوره هوشمندسازی-درس snagit و swish max
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-دوره هوشمندسازی مدارس
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد