لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون فتوشاپ 1401
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون فتوشاپ
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون فتوشاپ cc
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:6دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون طراح امور گرافیک واحد کار 1 تا 9
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:32دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون فتوشاپ
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:18دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد