لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:sghl
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:50دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زیست 12
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:امتحان ترم زیست شناسی دوازدهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون زیست شناسی-پیش دانشگاهی
تعداد سوال:23
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:23دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد