لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:هدیه
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:« رياضي »
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمونک تماشاخانه
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون شماره 1 پنجم دبستان
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ثقث
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی ششم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامع از کل کتابهای پنجم ابتدایی
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد